Monika Mularska-Kucharek

Monika Mularska Kucharek

Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej ART OF TRAINING, doktor nauk humanistycznych, socjolożka, terapeutka, trener umiejętności psychospołecznych, wykładowca akademicki. Współzałożycielka Fundacji Science Watch Polska, w której pełni funkcję wiceprezes zarządu. Inicjatorka i założycielka Łódzkiej Akademii Kobiecości działającej w strukturach Centrum Kultury Młodych w Łodzi.

Jako trener przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleń, warsztatów, treningów, rozwijających umiejętności intra- i interpersonalne oraz kształtujących postawy przedsiębiorcze. Szkoli głównie z umiejętności miękkich: komunikacji, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem, asertywności, negocjacji, motywacji, zarządzania zespołem itp. Realizuje szkolenia przede wszystkim dla kadry menadżerskiej, zarówno w instytucjach publicznych, jak i dla biznesu. Szkolenia prowadzi na podstawie autorskich programów, w których wykorzystuje wiedzę socjologiczną, psychologiczną oraz psychoterapeutyczną.

Uczestniczyła w kilkunastu projektach rozwojowych w ramach współpracy z biznesem i z instytucjami, w tym w także finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, których celem było podnoszenie kompetencji interpersonalnych i zawodowych pracowników. Pełniła funkcję eksperta ds. społecznych w projekcie międzynarodowym pt. Employability and Health Precaution for older long-term unemployed people (50 Fit). Była inicjatorką MODELU STAY, którego celem jest utrzymanie aktywności zawodowej osób 50+, opracowanego z następującymi partnerami zagranicznymi: University of Strathclyde (Wielka Brytania), Newcastle University Business School (Wielka Brytania), Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugalia), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Pisze książki popularno-naukowe, a także artykuły eksperckie do czasopism i portali internetowych. Jest inicjatorską i współautorką książek: ”Jak nie teraz-to kiedy?!”, „Jesień życia? Wiosna możliwości. Przewodnik po późnej dorosłości!”, a także „Srebrne tabu. Przyjaźń, miłość, seks w wieku dojrzałam”. Współpracuje z takimi portalami jak: Szczypta Luksusu, Imperium Kobiet, a także magazynami Law Business Quality i Po Prostu Żyj.

Współprowadzi bloga z zakresu rozwoju osobistego nt. „Nie tak miało być – w drodze po lepszy dzień”.

Od kilku lat pisze wiersze terapeutyczne, które opublikowała w książce „Co Dobrego?! Poezjoterapia”. Niektóre z nich doczekały się interpretacji muzycznej, co zaowocowało wydaniem płyty “Drogowskazy szczęścia. W drodze po lepszy dzień”. Niebawem ukaże się kolejny tom poezji „Odnalezione nadzieje”.

Realizuje autorski program rozwojowy dla kobiet pt. „Z kobiecością za pan brat”.
Włącza się w inicjatywy i projekty wspierające kobiety. Za swoją działalność, w tym na rzecz kobiet, otrzymała statuetkę „Kobieta, która inspiruje 2020”. Jest członkinią Europejskiego Klubu Biznesu.

Od 6 lat prowadzi terapię indywidualną. Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Dodaj komentarz

EMAIL