Radosław Kucharek

Radosław Kucharek

Dyrektor ds. projektów rozwojowych, trener biznesu, manager, inżynier i przedsiębiorca. Od 2012 roku wspiera organizacje doradzając i prowadząc kompleksowe projekty rozwojowe. Prowadzi szkolenia z zakresu, szeroko definiowanego, zarządzania, obsługi klienta, procesu szkoleniowego. Współpracuje z uczelniami prowadząc zajęcia, jak i szkolenia dla instytucji administracji publicznej i przedsiębiorstw. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem trenerskim z młodymi adeptami tej sztuki prowadząc warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności trenerskich.

Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET, studia podyplomowe Praktyczna Psychologia Społeczna na SWPS oraz Zarządzanie Projektami na Politechnice Łódzkiej. Uczestniczył również w wielu szkoleniach branżowych.

Brał udział w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego mających na celu wzmocnienia kapitału ludzkiego w MŚP.

Uczestnicy doceniają jego praktyczną jak i teoretyczną wiedzę. Podczas szkoleń stosuje aktywne techniki – ćwiczenia, gry szkoleniowe, symulacje, które usprawniają proces uczenia się ludzi dorosłych.

Zrealizował ponad 3000 godzin szkoleniowych.

Dodaj komentarz

EMAIL