Jędrzej Szynkowski

Jędrzej Szynkowski

Trener, psycholog, moderator Design Thinking, pasjonat grywalizacji. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia (specjalizacja – doradztwo zawodowe i organizacja, 2012) i Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET (2017).

Certyfikowany Moderator Design Thinking (Design Thinking Institute, 2017). Autor, współautor i realizator blisko 30 programów
i projektów – głównie w obszarze psychologii twórczości, zmian społecznych oraz planowania kariery. Realizował szkolenia z zakresu
Design Thinking, kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów we współpracy z m.in. Design Thinking Institute, Design Thinking
w Szkole, Portem Gdańsk, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Freeformers i Uniwersytetem Łódzkim.

Zrealizował blisko 900 godzin szkoleniowych. W swoich szkoleniach sięga po autorskie narzędzia i gry szkoleniowe w odpowiedzi na oczekiwania klientów.

Dodaj komentarz

EMAIL