Doradztwo i mentoring

Uzupełnieniem oferty szkoleniowej są działania z obszaru doradztwa i mentoringu.

Doradztwo: wspieramy kadrę zarządzającą pracując z liderami w budowaniu strategii sprzedaży, zarządzania i optymalizacji procesów.

Mentoring: rozwijamy umiejętności menadżerskie i procesowe kadry zarządzającej, prowadzimy pracowników działu sprzedaży do osiągnięcia planowanych efektów, wspieramy pracowników w radzeniu sobie z trudnościami zawodowymi jak i życiowymi.

W ramach naszych działań doradczych wspieramy klientów w budowaniu działów sprzedaży poprzez rekrutację odpowiednich osób, budowanie strategii sprzedaży i prowadzenie całego zespołu lub poszczególnych pracowników do osiągnięcia zakładanego efektu.

EMAIL