Szkolenia biznesowe

Jako firma szkoleniowo – doradcza kompleksowo podchodzimy do działań rozwojowych prowadząc projekty w następujących obszarach:

• kadra menadżerska – szkolenia oraz doradztwo dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla obejmujące następujące zagadnienia:

– delegowania zadań,
– motywowanie, komunikacja,
– budowania zespołu
– efektywność zespołu
– organizacja pracy zespołu
– metody kreatywne w pracy zespołowej
– zarządzanie projektami
– menadżer skoncentrowany na rozwiązaniach
– praca na zasobach zespołu
– budowanie zaangażowania i odpowiedzialności zespołu

• jakość, organizacja i optymalizacja produkcji oraz procesu:

– lean manufacturing
– 5S w organizacji
– kaizen
– optymalizacja procesu
– zarządzanie magazynem
– redukcja kosztów w procesie
– mapowanie strumienia wartości

• marketing i sprzedaż

– techniki sprzedaży B2B
– techniki sprzedaży B2C
– budowanie relacji z klientami
– sprzedaż telefoniczna
– obsługa klienta
– negocjacje sprzedażowe i zakupowe

• szkolenia specjalistyczne

– szkolenia train the trainers
– design thinking w organizacji
– biznesowy język angielski prowadzony przez native speakera
– projektowanie gier szkoleniowych

• rozwój zespołu i osoby:

– radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
– zarządzanie sobą w czasie
– rozwiązywanie konfliktów
– kształtowanie inteligencji emocjonalnej
– team building z grą terenową
– budowanie poczucia wartości i pewności siebie

Nasz zespół trenerski to praktycy biznesu, zarządzania, sprzedaży i procesu. Stawiamy na aplikacyjny charakter naszych szkoleń tworząc rozwiązania „szyte na miarę” potrzeb naszych klientów.
Dlatego też proces przygotowania szkolenia czy też usługi rozwojowej opieramy o bardzo dokładną analizę luki kompetencyjnej uczestników oraz oczekiwań zleceniodawcy. Dbamy o utrwalenie kompetencji zdobytych podczas szkolenia poprzez tele-konsultacje, zadania wdrożeniowe, dedykowane podcasty oraz mailowe „przypominacze”.

EMAIL