Szkolenia dofinansowane do 80%

Od 2017 roku posiadamy certyfikat jakości firm szkoleniowych, uprawniający nas do prowadzenia szkoleń dofinansowanych z funduszy PARP za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. W 2020 roku przeszliśmy z powodzeniem recertyfikację.

Z naszych szkoleń realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych skorzystało już ponad 2200 uczestników. Szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez uczestników, jak i Klientów, czego potwierdzeniem są wyniki ankiet ewaluacyjnych i pozytywne opinie. Uczestnicy podkreślają wysoki poziom merytoryczny szkoleń, wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę trenerską a także przydatność zdobytej wiedzy w wykonywanej pracy.

W ramach naszego działania wspieramy przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu dofinansowania w formie bonów rozwojowych. Cechuje nas wysoka skuteczność działań w tym obszarze. Prowadzimy klienta przez wszystkie etapy naboru: przygotowanie dokumentacji, załączników, wniosków, zapisy, rozliczenia usługi jak i przygotowania dokumentacji do ewentualnej kontroli.

EMAIL